Niniejsza strona powstała po to, aby ułatwić Państwu dostęp do materiałów związanych z identyfikacją wizualną Fundacji oraz informacjami o możliwości jej zastosowania.

W dziale system identyfikacji znajduje się najnowsza obowiązująca wersja tzw. CI, czyli systemu identyfikacji wizualnej Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, a w nim m.in.: zasady umieszczania logotypu oraz informacje o kolorach i zastosowaniu czcionek. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed rozpoczęciem prac z naszymi materiałami. Nad wizerunkiem graficznym Fundacji czuwa dział PR, czyli Ewa Dziadyk (dane kontaktowe w dziale kontakt). Wszelkie projekty zawierające logo Fundacji, bądź wzmiankę o jej działalności, powinny zostać przekazane do akceptacji do ww. osób, przed wysłaniem do druku / umieszczeniem w Internecie.

W dziale materiały do pobrania znajdują się poszczególne materiały graficzne Fundacji, takie jak logo i czcionka.

Gdyby zaistniała potrzeba przesłania do Fundacji materiałów przekraczających standardowy rozmiar (powyżej 10-15 MB), można je umieścić na specjalnie wydzielonym, fundacyjnym FTP. Wszelkie niezbędne informacje do uzyskania połączenia, znajdują się w dziale FTP.

Mamy nadzieję, że informacje, które znajdą Państwo na niniejszej stronie, zostały przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały. W przeciwnym wypadku bardzo prosimy o kontakt na adres e-mail ewadziadyk@mimowszystko.org. Dziękujemy.

© 2008 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” :: strona główna